آغاز به کار اولین جشنواره "موجودات پیشنهادی درخواستی به خدا" در دبیرستان دخترانه و پسرانه سما یزد

به گزارش روابط عمومی سما واحدیزد: اولین جشنواره پژوهشی باموضوع "موجودات پیشنهادی درخواستی به خدا" در دبیرستان دخترانه  و پسرانه سما یزد درمدارس متوسطه سما يزد برگزار مي گردد.

ابراهيم حاجي زاده، مسئول باشگاه پژوهشگران جوان سما یزددر گفتگو با روابط عمومي اين واحدبيان داشت: در راستای ایجاد تفکر خلاق در دانش آموزان سمایی،جشنواره "موجودات پیشنهادی درخواستی به خدا" در مدارس متوسطه سما یزد آغاز گردید.

ابراهیم حاجی زاده،مسئول باشگاه پژوهشگران جوان سما یزد در گفتگوی صمیمی با حوزه روابط عمومی  گفت:

بعد از آغاز بکار باشگاه پژوهشگران جوان سما در مرکز آموزشی وفرهنگی سما واحد یزد،برنامه های متنوع و گسترده ای متناسب با علایق  ونیاز دانشجویان ودانش آموزان ومعلمان تعریف و در حال اجراست،یکی از مهمترین برنامه ها که موجب ایجاد خلاقیت در بین دانش اموزان می گردد و با استقبال و رضایتمندی گسترده ایشان روبرو گردیده است،جشنواره "موجودات پیشنهادی درخواستی به خدا" می باشد.

وی ادامه داد:جشنواره مذکور در گام نخست،ویژه دانش اموزان دبیرستانی تعریف گردیده و طبق توافق بعمل امده با پارک علم وفناوری شهرستان یزد،منتخبان دانش اموزان دبیرستان های دخترانه و پسرانه سما یزد،در گام دوم جشنواره در مرحله شهرستان با دیگر دانش آموزان به رقابت می پردازند.

ایشان جشنواره فوق را عاملی مداخله گر برای بروز خلاقیت و شکوفایی استعدادهای شرکت کنندگان و همچنین ایجاد روحیه پرسشگری و کارگروهی برشمرد