تقدیر ریاست محترم مجتمع اموزشی سما از گروه تواشیح ششمس الشموس

به گزارش روابط عمومی سما محمدرضا رحیمی دبیرشورای نظارت وهماهنگی سما باحضور در دبیرستان پسرانه سما از گروه تواشیح شمس الشموس و دست اندرکاران آن که در جشن بزرگ سپاس ازتلاش اجرای خوبی داشتند با اهدا لوح از ایشان تقدیرنمودند./