برگزاری مسابقات اسکیت سرعت

مسابقات اسکیت سرعت(اسلالوم)دختران بین باشگاهی كه به مناسبت دهه کرامت در روز جمعه مورخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ در سالن ورزشی سما با حضور ٧٨ نفر شرکت کننده برگزار گردید.

سرپرست مسابقه خانم مرضیه جوهری،سرداور و برگزار کننده خانم فریبا حجتی،داور و کمک داور به ترتیب خانم ها فریما حجتی،بهناز محسنی،نرجس ایزدنیا و مرجان مقدسی بودند.

اسامی نفرات برتر به تفکیک گروه سنی عبارت است از:

الف)متولدين ازسال ٨٩ به بالا:

نفر اول :سوگل احمدي

نفردوم: محیا زوار رضا

نفرسوم : زهرا حسینی

نفر چهارم : بهار افضلی

نفرپنجم: رها قطب الدینی

ب)متولدين(٨٨_٨٧):

نفراول: فریماه جدیدی

نفردوم :یگانه ملانوری

نفرسوم :سارا زارع

نفرچهارم:نگار عبداللهی

نفر پنجم :پریسا تبریک

ج)متولدين(٨٦_٨٥):

نفراول : فاطمه برزگر

نفردوم : فاطمه عابدینی

نفرسوم :ریحانه ملانوری

نفر چهارم :فاطمه مرادی

نفرپنجم : فاطمه جلالی

د)متولدين(٨٤_٨٣):

نفر اول :زهرا خان نیری

نفر دوم :مهسا رفیعی

نفر سوم :سارا صدریان

نفر چهارم:نگین بیگی

نفر پنجم :یگانه باغستانی

ه)متولدين(٨٢_٨١_٨٠_٧٩):

نفر اول :کیانا استبرقی

نفردوم :مهدیه دهقان نیری

نفر سوم :مطهره دهقان نیری

نفرچهارم:مهرنوش دموری

نفرپنجم :نیوشا ولی زاده