دیدار با معاون متوسطه آموزش و پرورش استان

دیدار دبیر شورای نظارت و هماهنگی استان یزد به همراه مدیران مجموعه سما با معاون جدید متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان جناب آقای دکتر ارجمندی