کسب مقام در جشنواره

نرگس دشن دانش آموز پایه یازدهم تجربی دبیرستان دخترانه سما یزد در جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی ، با طرحی به نام گربه سیاه شرکت کرده و از میان ۳۰۰۰ طرح، حائز رتبه اول گردیده است.

گفتنی است دومین جشنواره دانش آموزی که همزمان با چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فراورده های طبیعی و طب ایرانی (سنتی) در تاریخ 21 الی 24 آبانماه 97 در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) توسط ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار گردیده است.