برگزاری جشنواره پژوهشی گیاهان در دبستان پسرانه سما واحد یزد

همزمان با هفته پژوهش، نمایشگاهی با همکاری مدیر، معاونین و آموزگاران پایه های پیش دبستانی تا سوم دبستان پسرانه سما واحد یزد تحت عنوان جشنواره پژوهشی گیاهان برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی سما واحد یزد، نمایشگاه مذکور در محل دبستان پسرانه سما واحد یزد برگزار گردید، که جناب آقای دکتر رحیمی ریاست محترم مجتمع، کارشناسان آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 2 یزد سرکار خانم حاجی احمدی و سرکار خانم دهقان و جناب آقای زارع از این نمایشگاه بازدید به عمل آوردند.

 

همچنین دانش آموزان دبستان دخترانه سما واحد یزد از این نمایشگاه بازدید کردند.