کسب مقام سوم کشوری در اجرای سرود همگانی توسط دانش آموزان دبستان پسرانه سما واحد یزد

به گزارش روابط عمومی سما واحد یزد، دانش آموزان دبستان پسرانه سما واحد یزد در اجرای سرود همگانی مقام سوم کشوری را به دست آوردند.

به همین مناسبت، ریاست اداره فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش استان یزد جناب آقای انتظاری و کارشناس مسئول اداره فرهنگی هنری اداره کل آموزش و پرورش استان آقای پناهی در دبستان پسرانه سما حاضر شده و از مدیر، معاونین و مربیان دست اندرکار با اهدای کارت هدیه تقدیر  به عمل آوردند.