مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد یزد

مراسم تودیع آقای مجید فتوحی رئیس پیشین دانشکده و معارفه آقای محمدرضا احمدزاده رئیس جدید دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد یزد با حضور محمدرضا رحیمی دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان یزد، چند تن از مدیران محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، مدیران محترم گرو های آموزشی دانشکده، مدیران محترم مدارس سما واحد یزد و همکاران دانشکده و حوزه معاونت سما واحد یزد، صبح روز پنجشنبه 13 دیماه در محل سالن کنفرانس این مرکز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سما واحد یزد، در این مراسم، محمدرضا رحیمی معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما واحد یزد با ابراز خرسندی از پیشرفتهای دانشکده سما واحد یزد در سالهای اخیر و بخصوص در طول دوره ریاست آقای فتوحی، ابراز امیدواری کرد این تحولات در طول دوره ریاست آقای احمد زاده با سرعت بیشتری ادامه داشته باشد. در ادامه آقای فتوحی رئیس پیشین و آقای احمد زاده رئیس جدید دانشکده به ایراد سخنرانی پرداختند.

 در پایان مراسم لوح تقدیر از طرف همکاران آموزشکده و حوزه ستادی و همچنین مدیران مدارس سما واحد یزد به آقای فتوحی اهدا و متن حکم ریاست آقای احمدزاده توسط آقای رحیمی از طرف سرکار خانم طباطبایی رئیس شورای نظارت و هماهنگی سما استان یزد قرائت گردید.