افتتاح و بازدید از نمایشگاه دانش آموزان سما استان یزد توسط معاون آموزشهای عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد آقای دکتر منظری توکلی

 

به گزارش روابط عمومی سما واحد یزد، نمایشگاهمهارت آموزی دانش آموزان سما استان یزد با دستان رئیس سازمان سما آقای دکتر منظری توکلی افتتاح و با همراهی معاون فرهنگی و تربیتی سازمان حجه الاسلام والمسلمین معتمدی، معاون آموزشی پژوهشی آقای دکتر سلطانی صبور، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد سرکار خانم دکتر طباطبایی، دکتر رحیمی رئیس مرکز آموزشی فرهنگی سما واحد یزد و دکتر احمدزاده رییس آموزشکده سما واحد یزد مورد بازدید قرار گرفت.

 در این بازدید آقای منظری توکلی اظهار کرد: سما واحد یزد در راستای نیل به هدف و شعار سازمانی مبنی بر هر دانش آموز یک مهارت گام موثر و بلندی برداشته است. آمار ارائه شده از دانش آموزان در پایه و مقاطع مختلف تحصیلی حاکی از علاقه دانش اموزان، شناخت استعداد آنها و مدیریت و راهنمایی صحیح همکاران سما یزد می باشد.