به مجتمع آموزشی و فرهنگی سما واحد یزد خوش آمدید

آشنایی با معاونت سما

بازديد مدير گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد از كلاس هاي زبان انگليسي موسسه زبان سما

دکتر امین نعیمی مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی یزد،

ازنحوه برگزاری کلاسهای موسسه زبان سما بازدید نمود

 

به گزارش مسرور،روابط عمومی مرکزآموزشی وفرهنگی سما واحد یزد:

دکتر امین نعيمي ، مديرگروه آموزش زبان دانشگاه آزاد اسلامي يزد به همراه بنفشه بيطرف ، مسئول موسسه زبان سما ،به منظور ارتقاء کیفیت کلاسهای زبان انگلیسی موسسه زبان سما،شناخت استعدادها ونقاط ضعف وقوت، برای دومین دور  در روز پنج شنبه 94/1/20 از کلا سهای  زبان انگلیسی بازدید نمودند.

 

جستجو