به مجتمع آموزشی و فرهنگی سما واحد یزد خوش آمدید

خبر خوان

فرم پذیرش معلم مجتمع آموزشی و فرهنگی سما یزد
لطفا با دقت تکمیل نمایید
مشخصات فردی
نام: (*)
لطفا نام خود را وارد نمایید.
نام خانوادگی: (*)
لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
شماره شناسنامه: (*)
لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
کد ملی: (*)
لطفا شماره ملی خود را وارد نمایید.
جنسیت : (*)
لطفاجنسیت خود را مشخص نمایید .
تاریخ تولد: (*)
لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید.
محل تولد: (*)
مذهب: (*)
لطفا مذهب خود را وارد نمایید.
نام پدر: (*)
شغل پدر: (*)
نام همسر:
لطفا نام پدر خود را وارد نمایید.
شغل همسر:
لطفا نام پدر خود را وارد نمایید.
میزان تحصیلات همسر:
لطفا نام پدر خود را وارد نمایید.
تعداد فرزند:
لطفا نام پدر خود را وارد نمایید.
شماره همراه: (*)
لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید.
شماره تلفن: (*)
لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید.
ارسال عکس پرسنلی (*)
Invalid Input
حداکثر حجم فایل 30KB و نوع فایل از نوع jpg باشد. و نام فایل را نام خانوادگی خود بصورت لاتین قرار دهید.
وظعیت نظام وظیفه:
ارسال عکس کارت پایان خدمت
Invalid Input
نشانی دقیق محل سکونت : (*)
لطفا رشته ای که در آن رتبه کسب نموده اید را وارد نمایید.
وضعیت تحصیلی
مقطع کارشناسی
رشته: (*)
لطفا نام مرکز اداری خود را وارد نمایید.
کشور: (*)
لطفا نام مرکز اداری خود را وارد نمایید.
شهر: (*)
لطفا نام مرکز اداری خود را وارد نمایید.
دانشگاه: (*)
لطفا نام مرکز اداری خود را وارد نمایید.
معدل: (*)
لطفا نام مرکز اداری خود را وارد نمایید.
مقطع کارشناسی ارشد
رشته:
کشور:
شهر:
دانشگاه:
معدل:
مقطع دکتری
رشته:
کشور:
شهر:
دانشگاه:
معدل:
وضعیت شغلی
نام سازمان قبلی:
تاریخ شروع:
لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید.
تاریخ پایان:
لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید.
نشانی و تلفن:
دوره آموزشی گذرانده شده
عنوان دوره:
ارسال تصویر گواهی
Invalid Input
در صورتیکه دوره آموزشی شما بیش از یک مورد میباشد فایل pdf آن را بارگزاری نمایید.حداکثر حجم فایل 50KB .
تحقیقات پژوهشی
عنوان :
تاریخ :
لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید.
ارسال تصویر گواهی
Invalid Input
در صورتیکه کار پژوهشی شما بیش از یک مورد میباشد فایل pdf آن را بارگزاری نمایید.حداکثر حجم فایل 50KB .
سابقه تدریس
نام موسسه :
از تاریخ :
لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید.
تا تاریخ :
لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید.
ارسال تصویر رزومه
Invalid Input
در صورتیکه رزومه کاری شما بیش از یک مورد میباشد فایل pdf آن را بارگزاری نمایید.حداکثر حجم فایل 50KB .
پایه تدریس مورد تقاضا : (*)
ارسال تصویر فیش واریزی (*)
Invalid Input
شهر مورد نظر جهت تدریس: (*)