به مجتمع آموزشی و فرهنگی سما واحد یزد خوش آمدید

خبر خوان

فرم پیش ثبت نام اول و آمادگی مجتمع آموزشی و فرهنگی سما یزد
لطفا این قسمت را با دقت مطالعه فرمایید.
* پایه پیش دو :متولدین نیمه اول 94 و نیمه دوم 93 می توانند ثبت نام نمایند.(از ۹۳/۷/۱ لغایت ۹۴/۶/۳۱ )
* پایه اول :متولدین نیمه اول 93 و نیمه دوم 92 می توانند ثبت نام نمایند.(از ۹۲/۷/۱ لغایت ۹۳/۶/۳۱)
*قبل از ثبت نام مبلغ 350.000 ریال به شماره حساب مورد نظر واریز و عکس از پرداخت یا تصویر فیش راداشته باشید و بعد شروع به ثبت نام نمایید.
*شماره حساب ابتدایی دخترانه : 0110104104008 بانک ملی به نام دبستان دخترانه سما. *شماره حساب ابتدایی پسرانه : 0110109059004 بانک ملی به نام دبستان پسرانه سما.
*زمان مراجعه جهت مراحل ثبت نام طی زمانبندی به شماره همراهتان اعلام می گردد.
مشخصات دانش آموز
نام: (*)
لطفا نام خود را وارد نمایید.
نام خانوادگی: (*)
لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
نام پدر: (*)
لطفا نام پدر خود را وارد نمایید.
شماره شناسنامه: (*)
لطفا شماره شناسنامه خود را وارد نمایید.
تاریخ تولد: (*)
لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید.
محل تولد: (*)
لطفا محل تولد خود را وارد نمایید.
محل صدور: (*)
لطفا محل صدور شناسنامه خود را وارد نمایید.
سریال شناسنامه:
لطفا شماره سریال شناسنامه خود را وارد نمایید.
آدرس منزل: (*)
شماره تلفن منزل:
لطفا شماره ثابت خود را وارد نمایید.
تعداد خواهر:
لطفا تعداد خواهر خود را وارد نمایید.
تعداد برادر:
لطفا تعداد برادر خود را وارد نمایید.
فرزند چندم است:
لطفا وارد نمایید فرزند چندم است.
آیا فرزند دیگر شما در مجتمع سما مشغول به تحصیل می باشد؟
لطفا نام پدر خود را وارد نمایید.
آیا کودک سابقه مهد دارد؟ (*)
لطفا نام پدر خود را وارد نمایید.
نام مهد کودک:
لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید.
ارسال عکس پرسنلی (*)
Invalid Input
حداکثر حجم فایل 200KB و نوع فایل از نوع jpg باشد. و نام فایل را نام خانوادگی خود بصورت لاتین قرار دهید.
مشخصات پدر دانش آموز
نام و نام خانوادگی : (*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
کد ملی: (*)
لطفا کد ملی خود را وارد نمایید.
میزان تحصیلات و رشته تحصیلی: (*)
شغل: (*)
لطفا نام دانشگاه اخذ لیسانس خود را وارد نمایید.
شماره همراه: (*)
لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید.
ازدواج اول:
Invalid Input
در صورت ازدواج مجدد تعداد فرزند:
فرزند شما هم اکنون با چه کسی زندگی می کند:
آیا در خانواده فرزند معلول جسمی ، حرکتی و یا ذهنی و یا بیش فعال دارید؟ (*)
لطفاجنسیت خود را مشخص نمایید .
علت معلولیت:
مشخصات مادر دانش آموز
نام و نام خانوادگی : (*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
کد ملی: (*)
لطفا کد ملی خود را وارد نمایید.
میزان تحصیلات و رشته تحصیلی: (*)
شغل: (*)
لطفا نام دانشگاه اخذ لیسانس خود را وارد نمایید.
شماره همراه: (*)
لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید.
ازدواج اول:
Invalid Input
در صورت ازدواج مجدد تعداد فرزند:
فرزند شما هم اکنون با چه کسی زندگی می کند:
تصویر فیش یا عکس از پرداخت خود را بارگزاری نمایید.
ارسال تصویر فیش واریزی (*)
Invalid Input