به مجتمع آموزشی و فرهنگی سما واحد یزد خوش آمدید

خبر خوان

فرم پیش ثبت نام مهدکودک مجتمع آموزشی و فرهنگی سما یزد
لطفا این قسمت را با دقت مطالعه فرمایید.
* پایه پیش یک :متولدین 94/7/1 لغایت 96/6/31 می توانند ثبت نام نمایند.( مبلغ 350.000 ریال به شماره حساب ذیل واریز نمایید و عکس از پرداخت و یا تصویر فیش را داشته باشید و ثبت نام را شروع نمایید.)
*مبلغ مذکور فقط برای پایه پیش یک می باشد.
* نوباوه :متولدین 95/7/1 لغایت 96/6/31 می توانند ثبت نام نمایند.
*نوپا : متولدین 96/7/1 لغایت 97/6/31 می توانند ثبت نام نمایند .
*نوزاد : متولدین 97/7/1 لغایت 98/01/01 می توانند ثبت نام نمایند .
*شماره حساب : 0110104104008 بانک ملی به نام دبستان دخترانه سما.
*زمان مراجعه جهت مراحل ثبت نام طی زمانبندی به شماره همراهتان اعلام می گردد.
مشخصات دانش آموز
نام: (*)
لطفا نام خود را وارد نمایید.
نام خانوادگی: (*)
لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
نام پدر: (*)
لطفا نام پدر خود را وارد نمایید.
شماره شناسنامه: (*)
لطفا شماره شناسنامه خود را وارد نمایید.
تاریخ تولد: (*)
لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید.
محل تولد: (*)
لطفا محل تولد خود را وارد نمایید.
محل صدور: (*)
لطفا محل صدور شناسنامه خود را وارد نمایید.
سریال شناسنامه:
لطفا شماره سریال شناسنامه خود را وارد نمایید.
آدرس منزل: (*)
شماره تلفن منزل:
لطفا شماره ثابت خود را وارد نمایید.
تعداد خواهر:
لطفا تعداد خواهر خود را وارد نمایید.
تعداد برادر:
لطفا تعداد برادر خود را وارد نمایید.
فرزند چندم است:
لطفا وارد نمایید فرزند چندم است.
آیا فرزند دیگر شما در مجتمع سما مشغول به تحصیل می باشد؟
لطفا نام پدر خود را وارد نمایید.
آیا کودک سابقه مهد دارد؟ (*)
لطفا نام پدر خود را وارد نمایید.
نام مهد کودک:
لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید.
ارسال عکس پرسنلی (*)
Invalid Input
حداکثر حجم فایل 200KB و نوع فایل از نوع jpg باشد. و نام فایل را نام خانوادگی خود بصورت لاتین قرار دهید.
مشخصات پدر دانش آموز
نام و نام خانوادگی : (*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
کد ملی: (*)
لطفا کد ملی خود را وارد نمایید.
میزان تحصیلات و رشته تحصیلی: (*)
شغل: (*)
لطفا نام دانشگاه اخذ لیسانس خود را وارد نمایید.
شماره همراه: (*)
لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید.
ازدواج اول:
Invalid Input
در صورت ازدواج مجدد تعداد فرزند:
فرزند شما هم اکنون با چه کسی زندگی می کند:
آیا در خانواده فرزند معلول جسمی ، حرکتی و یا ذهنی و یا بیش فعال دارید؟ (*)
لطفاجنسیت خود را مشخص نمایید .
علت معلولیت:
مشخصات مادر دانش آموز
نام و نام خانوادگی : (*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
کد ملی: (*)
لطفا کد ملی خود را وارد نمایید.
میزان تحصیلات و رشته تحصیلی: (*)
شغل: (*)
لطفا نام دانشگاه اخذ لیسانس خود را وارد نمایید.
شماره همراه: (*)
لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید.
ازدواج اول:
Invalid Input
در صورت ازدواج مجدد تعداد فرزند:
فرزند شما هم اکنون با چه کسی زندگی می کند:
تصویر فیش یا عکس از پرداخت خود را بارگزاری نمایید.
ارسال تصویر فیش واریزی
Invalid Input