به مجتمع آموزشی و فرهنگی سما واحد یزد خوش آمدید

خبر خوان

فرم پیش ثبت نام پایه هفتم و دهم مجتمع آموزشی و فرهنگی سما یزد
لطفا این قسمت را با دقت مطالعه فرمایید.
*قبل از ثبت نام مبلغ 350.000 ریال به شماره حساب مورد نظر واریز و عکس از پرداخت یا تصویر فیش راداشته باشید و بعد شروع به ثبت نام نمایید.
*شماره حساب متوسطه اول دخترانه : 0106299242008 بانک ملی به نام متوسطه دخترانه سما. *شماره حساب متوسطه دوم دخترانه : 0109364198001 بانک ملی به نام متوسطه دخترانه سما.
*شماره حساب متوسطه اول پسرانه : 0106299240001 بانک ملی به نام متوسطه دخترانه سما. *شماره حساب متوسطه دوم پسرانه : 0106299239000 بانک ملی به نام متوسطه دخترانه سما.
*زمان مراجعه جهت مراحل ثبت نام طی زمانبندی به شماره همراهتان اعلام می گردد.
مشخصات دانش آموز
نام: (*)
لطفا نام خود را وارد نمایید.
نام خانوادگی: (*)
لطفا نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
نام پدر: (*)
لطفا نام پدر خود را وارد نمایید.
شماره شناسنامه: (*)
لطفا شماره شناسنامه خود را وارد نمایید.
تاریخ تولد: (*)
لطفا تاریخ تولد خود را وارد نمایید.
محل تولد: (*)
لطفا محل تولد خود را وارد نمایید.
محل صدور: (*)
لطفا محل صدور شناسنامه خود را وارد نمایید.
سریال شناسنامه:
لطفا شماره سریال شناسنامه خود را وارد نمایید.
آدرس منزل: (*)
شماره تلفن منزل:
لطفا شماره ثابت خود را وارد نمایید.
آیا فرزند دیگر شما در مجتمع سما مشغول به تحصیل می باشد؟
لطفا نام پدر خود را وارد نمایید.
نام آموزشگاه محل تحصیل : (ویژه ورودی دهم)
پایه هفتم :
لطفا نام مدرسه خود را وارد نمایید.
پایه هشتم :
لطفا تعداد برادر خود را وارد نمایید.
معدل نوبت اول سال نهم:
لطفا معدل خود را وارد نمایید.
پایه نهم :
لطفا وارد نمایید فرزند چندم است.
نام آموزشگاه محل تحصیل : (ویژه ورودی هفتم)
پایه ششم:
لطفا نام مدرسه سال قبل خود را وارد نمایید.
معدل نوبت اول سال ششم؟
لطفامعدل خود را وارد نمایید .
ارسال عکس پرسنلی (*)
Invalid Input
حداکثر حجم فایل 200KB و نوع فایل از نوع jpg باشد. و نام فایل را نام خانوادگی خود بصورت لاتین قرار دهید.
مشخصات پدر دانش آموز
نام و نام خانوادگی : (*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
کد ملی: (*)
لطفا کد ملی خود را وارد نمایید.
میزان تحصیلات و رشته تحصیلی: (*)
شغل: (*)
لطفا نام دانشگاه اخذ لیسانس خود را وارد نمایید.
شماره همراه: (*)
لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید.
مشخصات مادر دانش آموز
نام و نام خانوادگی : (*)
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
کد ملی: (*)
لطفا کد ملی خود را وارد نمایید.
میزان تحصیلات و رشته تحصیلی: (*)
شغل: (*)
لطفا نام دانشگاه اخذ لیسانس خود را وارد نمایید.
شماره همراه: (*)
لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید.
تصویر فیش یا عکس از پرداخت خود را بارگزاری نمایید.
ارسال تصویر فیش واریزی (*)
Invalid Input