yazd-samaschools

دکتر رحیمی دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان یزد در بازدید مدارس ابتدایی سما شهرستان مهریز


 

دکتر رحیمی دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان یزد در بازدید مدارس ابتدایی سما شهرستان مهریز :مدارس سما استان یزد با پشتوانه دبیرخانه شورا ، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان سما از برترین مدارس در راستای ارائه خدمات آموزشی و پرورشی بصورت ترکیبی به دانش آموزان می باشد.

 

به گزارش روابط عمومی سما استان یزد  :

 

 دکتر محمدرضا رحیمی دبیر شورای نظارت و هماهنگی سما استان یزد روز یکشنبه 13 مهر با حضور در مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه سما شهرستان مهریز از نحوه برگزاری کلاس های مدارس سما بازدید بعمل آورد.

 

در این بازدید دکتر رحیمی با همراهی دکتر مظلوم ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز با حضور در کلاس های درس از نزدیک به بررسی مسائل و مشکلات دانش آموزان ، معلمان و کادر مدرسه در رابطه با آموزش پرداختند.

 

ایشان در این بازدید گفت به کارگیری و ارائه آموزش در سامانه شاد و آموزش مجازی سما استان یزد بصورت روزانه و مستمر و پیگیری یادگیری دانش آموزان مورد انتظار است. وی ادامه داد مدارس سما استان یزد با پشتوانه دبیرخانه شورا ، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان سما از برترین مدارس در راستای ارائه خدمات آموزشی و پرورشی بصورت ترکیبی به دانش آموزان می باشد.

 

 

در پایان این بازدید جلسه مشترکی با ریاست دانشگاه و مدیران و معاونین مدارس ابتدایی برگزار نمود.